Công bố Quyết định thanh tra tại Ngân hàng Nhà nước

Thanh tra tại Ngân hàng Nhà nước

Phía NHNN gồm: Ông Nguyễn Phước Thanh – Phó Thống đốc NHNN, ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Chánh Cơ quan và đại diện nhiều tổ chức có liên quan thuộc NHNN.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quang Thía – Vụ trưởng Vụ 2, Trưởng đoàn thanh tra đã đọc Quyết định số 2616/QĐ-TTCP ngày 10/9/2015 về thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, và phòng, chống tham nhũng của NHNN.

Đoàn thanh tra gồm 10 người do ông Nguyễn Quang Thía làm Trưởng đoàn cùng 2 phó đoàn và 7 thành viên.

Thời kỳ thanh tra từ 1/10/2010 đến 30/6/2015 (khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ trên). Thời gian thanh tra 40 ngày.


Quang cảnh buổi công bố Quyết định thanh tra. Ảnh: Thế Lữ

Quang cảnh buổi công bố Quyết định thanh tra. Ảnh: Thế Lữ

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa đã báo cáo công tác thanh tra giám sát ngân hàng, thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành giai đoạn từ 2010 – 6/2015… Ngoài việc kịp thời phát hiện và đưa ra kiến nghị xử lý, khắc phục tồn tại, còn kiến nghị bổ sung sửa đổi quy chế, chính sách ngân hàng về giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; kiến nghị về việc sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách liên quan đến tiền tệ ngân hàng, công tác giám sát ngân hàng đã phát huy hiệu quả trong việc phòng ngừa phát hiện xử lý rủi ro… hỗ trợ tích cực tái cơ cấu và xử lý nợ xấu; tích cực đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra…

Ông Ngô Văn Khánh – Phó Tổng Thanh tra chia sẻ những khó khăn đối với ngành Ngân hàng trong bối cảnh hệ thống luật pháp đang trên quá trình hoàn thiện, hoạt động của ngành ngân hàng bị tác động mạnh của khủng hoảng tài chính kinh tế…

Nhưng với tinh thần thẳng thắn và xây dựng, Thanh tra Chính phủ mong muốn phía ngân hàng cung cấp tài liệu đầy đủ và kịp thời. Trên cơ sở đó, Thanh tra Chính phủ nói đúng, nói trúng, nói đầy đủ những việc mà NHNN đã làm được. Còn những việc chưa được thì cũng cần được phân tích, đánh giá tìm nguyên nhân để tiếp tục chỉnh sửa, tháo gỡ khó khăn.

Phía NHNN đã thiện chí tiếp thu đề nghị và tạo điều kiện để đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ.

Cùng Danh Mục :

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Bất Động Sản Số – Bất Động Sản – Nhà Đất Số – Tin Bất Động Sản