Thủ đô Hà Nội: Đã cấp 72.300 sổ đỏ chung cư

Hà Nội: Đã cấp 72.300 sổ đỏ chung cư

Tính đến hết năm 2014, đã cấp 72.300 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, còn 39.850 căn hộ đang hoàn thiện các thủ tục hồ sơ cho để được cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Theo đó, tính đến hết năm 2014, thành phố Hà Nội cấp được 441.203 ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng trong khu dân cư cũ với diện tích 8.167ha, tỷ lệ theo diện tích đạt 92,2%.

Đồng thời, trong giai đoạn từ năm 2006 đến hết năm 2014, Thành phố quyết định giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện 410 dự án phát triển nhà ở. Tại các dự án trên, hiện có 112.150 căn đã xây dựng xong, bàn giao cho người mua nhà. Tính đến hết năm 2014, Thành phố đã cấp 72.300 giấy chứng nhận cho người mua nhà, còn lại 39.850 căn chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục hồ sơ cho người mua nhà để được cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Tốc độ cấp hiện nay còn chậm, một phần do trách nhiệm của Sở Tài nguyên và môi trường, của UBND cấp quận, huyện trong tiếp nhận giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Thành phố cũng chỉ đạo, Sở Tài nguyên và môi trường trực tiếp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận tại các dự án. Công khai quy trình cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc kê khai, nộp hồ sơ và cho phép người mua nhà trực tiếp nộp hồ sơ, công khai danh sách các chủ đầu tư chưa nộp hồ sơ hoặc chưa nộp đủ cho người mua nhà được biết, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người dân…

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Bất Động Sản Số – Bất Động Sản – Nhà Đất Số – Tin Bất Động Sản